Az adóhatósági iratok kézbesítési szabályai

A hivatalos irat a postai kézbesítés sikertelensége esetén több okból kifolyólag érkezhet vissza a NAV-hoz, melyek közül a törvény ez évi módosítását megelőzően kizárólag a „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen” és a „címzett ismeretlen helyre költözött” eseteket rendezte.

Látvány-csapatsport bejelentési szabályok szigorodása

A társasági adó törvény  illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító Kormány rendelet  értelmében a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele – a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásán mellett– az átutalás tényének a pénzügyi teljesítéstől számított, az adóhatósághoz történő 8 napos, jogvesztő határidőn belül történő bejelentése.

Oldalak