NAV

Elektronikus számlázás és számlázási rendszerek fontosabb jogszabályi változásai

elektronikus számlázás

A számla egy szigorú számadású bizonylat, amely a gazdasági események egyik alapdokumentuma. Ebből kifolyólag számos jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie.  A helyzetet nehezíti, amennyiben elektronikus számlát szeretne egy társaság kiállítani, vagy a papíralapon kiállított számlákat elektronikusan szeretné megőrizni.

Az adóhatósági iratok kézbesítési szabályai

A hivatalos irat a postai kézbesítés sikertelensége esetén több okból kifolyólag érkezhet vissza a NAV-hoz, melyek közül a törvény ez évi módosítását megelőzően kizárólag a „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „levélszekrény hiánya miatt kézbesíthetetlen” és a „címzett ismeretlen helyre költözött” eseteket rendezte.

Oldalak