Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls _menu_load_objects() függvényben (/srv/bilance/bilance.hu/includes/menu.inc 579 sor).

Mi változott a gépjárműadó és a cégautó adó vonatkozásában 2013. július 1-jétől?

Mint a sajtóból és az adózási szakirodalomból ismeretes, az Országgyűlés 2013. április 8.-i ülésnapján elfogadta a 2013. évi XXXVII. törvényt az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A módosítás tartós bérlet esetében összhangba hozta a gépjárműadóval a cégautó elszámolását.

A cégautó adóból a megfizetett gépjárműadó akkor vonható le, ha ugyanaz a személy az adó alanya. Ez az eddigi szabályozás szerint így volt a saját tulajdonú gépkocsiknál, illetve a pénzügyi lízingbe vett gépkocsik vonatkozásában.

Eddig a bérbe adott gépkocsiknál a bérbevevő fizette a gépjárműadót, és a bérbeadó volt a cégautó adó alanya, és a cégautó adót fizető adóalanynak nem volt lehetősége a fizetendő adójából a bérbevevő által fizetendő gépjárműadót levonni, még akkor sem, ha a bérbevevő azt pontosan határidőre befizette.

2013. július 1-jétől a cégautó adó alanya a személygépkocsit tartós bérletbe vevő is, a tartós bérletbe adott személygépkocsik után mind a cégautó adót, mind a gépjárműadót ugyanaz az adóalany fizeti, így már lehetővé válik a cégautó adóból levonni a határidőre megfizetett gépjárműadót. Tehát a probléma megoldódik azzal, hogy a törvénymódosítás a cégautó adó alanyává teszi a személygépkocsi tartós bérletbe vevőjét. Azaz a cégautó adó alanya 2013. július 1-jétől nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, így tartós bérlet esetén is csökkenthető lesz a cégautó adó a gépjármű adó megfizetett összegével.

Két fontos kérdést kell tisztázni. Az egyik a tartós bérlet fogalma.

A törvénymódosítás a fentiek alkalmazásához meghatározta a tartós bérletbe adott személygépkocsi fogalmát. A gépjárműadóról szóló törvényértelmező rendelkezése szerint tartós bérletbe adott személygépkocsi az a személygépkocsi, amelyet

  • egyrészt egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe,
  • másrészt a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték.

Tehát a tartós bérlethez kettős feltételnek kell teljesülnie, a bérletnek egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre kell szólnia, továbbá a bérbevevő üzembentartói jogát be kell jegyeztetni a hatósági nyilvántartásba. Ha két feltétel közül bármelyik nem teljesül, akkor a gépjármű adó törvény szempontjából nem beszélhetünk tartós bérletről.

A másik kérdés a hatályba lépés.

Mint említettük, a törvénymódosítás 2013. július 1-jétől lép hatályba. Azonban az új szabály első ízben azon bérleti szerződésekre alkalmazható, amelyek 2013. június 30-át követően lépnek hatályba, tehát nem alkalmazható a 2013. július 1-jét megelőzően hatályba lépett akár egy éven túli, akár határozatlan időre szóló személygépkocsi-bérbeadást tartalmazó szerződések esetében (ezeknél a bérbeadó cégautó adóalanyisága 2013. június 30-át követően is változatlanul fennáll).

Természetesen nincs akadálya, hogy a korábbi szerződések helyett az érdekeltek 2013. július 1-jét követő hatállyal új szerződést kössenek, a régi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg.